Phonique, Tapisserie, sofa in c-minor

 

sofaincminor23e02bd0bba2e15f1c259c043e219c840 phonique_new
Naše delo je zavzemalo priprava lesene površine na barvanje, barvanje in lakiranje.

Design: industrijska oblikovalka Nike Zupanc.

Vir fotografij: https://www.pinterest.com/peggyvidegrain/nika-zupanc-furniture/